Concerten 1 en 2 maart 2014 (2)

jephte280De concerten vinden plaats:

Zaterdag 1 maart in de Pauluskerk, de Brink, Baarn, vanaf 20.30 u.
En zondag 2 maart in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8-12, Amsterdam, vanaf 15.30 u.

De Stemming zingt o.l.v. Joost Schouten onder meer:

Jephte van Giacomo Carissimi (1605-1674),
Psalm 51, Miserere mei van Gregorio Allegri (ca. 1582–1652) en
Psalm 6, Domine, ne in furore tuo van Gabrieli (ca. 1510-1586).

Het wordt een prachtig concert dat u niet mag missen!