Concerten 1&2 maart 2014

Op 1 en 2 maart bewenen we het lot van de hoogmoedige Jephte en zijn dochter (Carissimi), en bezingen we het lot van de mens in het algemeen met het comlexe, veelstemmige Miserere Mei Deus van Allegri, en de eerste van de zeven Busspsalmen van Gabrieli. We sturen u uiteraard desondanks met een blij gemoed naar huis. Houd de agenda vast vrij, details over het programma en een mooie officiële aankondiging volgen zo spoedig mogelijk.

1 maart 2014 – 20:30 uur –

Pauluskerk in Baarnporster-jephte-def

 

2 maart 2014 – 15:30 uur –

Dokzaal in Amsterdam